Bhur gcéad míle fáilte roimh shuíomh an Chumainn Ghaelaigh. Bunaíodh an cumann i 1908 agus táimid ag dul ó neart go neart ó shin. Anois, tógann an 112ú Seisiún ar an obair chrua a rinne coistí romhainn.

Gheofar níos mó eolas faoin nuacht, comórtais agus eachtraí ar na meáin shóisialta atá nasctha ar chlé.


Welcome to the Cumann Gaelach’s website. The society was founded in 1908 and we have been going from strength to strength since. Now, the 112nd committee builds on the hard work that committees have done before us.

You will find more information on news, competitions and events on our social media accounts linked on the left.


AG IARRAIDH A BHEITH I DO BHALL DEN CHUMANN GAELACH UCD?